NBI utvikler kunnskap om ulike temaer i barnelitteraturen. Hvert tema resulterer i en artikkelsamling her, og en utstilling i våre lokaler.