«Når bildeboka ikke lenger er synonymt med småbarnsbok, finner en gjerne mørkere undertoner, større kompleksitet og mer spill med kulturelle referanser.»

- Fra artikkelen «Nå er det nok! – heltinneroller i endring» -

«Det blir ingen fortelling hvis hovedpersonen bare er hjemme og går til hånde i huset.»

- Fra artikkelen «Da ungpikene fikk en fortellerstemme» -
Kjønnsidentiteter på tvers

Kjønnsidentiteter på tvers

Kjønn og identitet er et forskningsfelt i rask vekst og endring – og et minefelt av definisjoner og begreper, hvor karakteristikker og «bås»-inndelinger endrer seg hele tida. Man må trå varsomt, understreker Silje Hernæs Linhart, stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. I sitt pågående doktorgradsarbeid, «Male-to-Female Trans Identities in Juvenile Fiction», undersøker hun litterære karakterer som beveger seg fra maskulin til feminin identitet.

«Boka er lettlest og humoristisk. Vi kunne ikke legge den fra oss. Noe som dessverre gikk utover vår tv-tid.»

- Fra artikkelen «Ungdom og humor, serielitteratur og formidling» -

«Det er lett å rette et kritisk blikk mot kulturer som hindrer det frie ord i å komme ut. Men hvor romslige er vi egentlig selv?»

- Fra artikkelen «Stemmerett – hvem har den og hvem tar den? Det tålbare i barne- og ungdomslitteraturen -

«Det er typisk barn å redde verden.»

- Fra «Barneregjeringen» av Aleksander Melli -
Stemme – samfunn

Stemme – samfunn

Hva skjer med barne- og ungdomslitteraturen når kulturen digitaliseres? Parallelt med at ny teknologi lanseres,…

«Vampyrenes sterke posisjon i populærkulturen skyldes antagelig at det ikke utelukkende handler om skrekk, men også om sex.»

- Fra artikkelen «Kjærlighet? Skrekk og gru!» -

«Å innse at alle barn er ulike – og derfor trenger høyst ulike bøker – er i bunn og grunn et spørsmål om respekt.»

- Guri Fjeldberg i artikkelen «Vold i lesegledens navn» på barnebokkritikk.no 25.4.2013 -

Grisungen” – Hva var det du sa egentlig? [sa Reven] – Ko do so gube no? sa Grisungen. – Det betyr «kan du være så snill og sende meg pepperet?». – Betyr det det? sa Reven. Grisungen ristet på hodet og smilte. – Jeg bare lurte deg, sa han. – Jeg aner ikke hva det betyr, for jeg kan jo ikke dansk.”

- Fra artikkelen «Blant snøffelhøns, skrumpenisser og en kulturminister – hvem ler og hvem blir ledd av i serien om Reven og grisungen?» -