Som litteraturen til en urfolksminoritet, har samisk litteratur en multikulturell posisjon.

- Fra artikkelen «Samisk barnelitteratur – mellom lokal og global kultur.» -
Om kongen

Om kongen

Kongen er en viktig person i barnelitteraturen, der han er den ultimate far som barnet…

”… det vokser frem et syn nå som påpeker at barn og unge vil vise en større interesse for politikk om de får tilgang til politikkens institusjoner og diskusjoner.”

- Fra artikkelen «Barn som borgere» -

”… statens myndigheter bryter grunnlovsbestemmelsen i § 112 hver eneste dag.”

- Fra artikkelen «Jostein Gaarder, forfatterne og grunnlovens § 112» -

”Å delta i et demokratisk valg er en mer verdifull handling enn å pante tusen flasker, lese tusen aviser eller drikke tusen kopper rettferdig kakao”

- Fra artikkelen «GRUNNLOVEN – GRØNNLOVEN – SKJØNNLOVEN» -

De blir et ”Du” for hverandre og derigjennom ansvarliggjør de seg selv og hverandre som medmennesker.

- Fra artikkelen ”Kven har den rettmessige Gud. Eller den rette versjonen av Gud.” -

De fleste barnebøker er som de fleste voksenbøker: De tilhører en bokindustri og utfordrer ingen, ikke engang barn flest.

- Fra artikkelen «Skal barnebokforfatterne være foresatte som skriver?» -