I den norske debatten om barnelitteratur har det vært et ideal at forfattere skriver om noe man tidligere ikke har snakket om.

- fra artikkelen «Om grenseoverskridelser og barnebøker – norske barnebøker i verden» -

Diktaturet ville ikke ha barnebøker. Som en moderne versjon av den gamle inkvisisjonen, beslagla diktaturet eksemplarer av for eksempel Torres de cubos (Tårnet av blokker) til Laura Devetach (1936) (4), på grunn av hennes frodige og ubegrensede fantasi og fordi hun, i følge militæret, kritiserte privat eierskap og prinsippet om autoritet.

- fra artikkelen «Ild, aske og vann i barnelitteraturen i Argentina» -
Med NORLA til Bollywood

Med NORLA til Bollywood

NORLA har siden 2006 mottatt midler fra Utenriksdepartementet for å styrke kontakten med land i sør. Vi har så langt valgt å konsentrere oss om noen utvalgte land, og har dermed jobbet systematisk mot India. NORLA har besøkt India to ganger, samt invitert indiske gjester til litteraturfestivalen på Lillehammer.

«Av og til skal man ikke fortelle sannheten før det har gått en stund.»

- fra «Mamma Mø som hellig ku i India» -