Bearbeiding av 22/7-opplevelsen i tekster og medier

Oppgaver og ressurser til kapittel 10

Terrorhandlingene 22. juli 2011 er en erfaring alle nordmenn bærer med seg. Hendelsene ble formidlet til oss alle gjennom medienes virkemidler, samtidig som mange også hadde personlige erfaringer med det som skjedde. Hvordan blir slike hendelser formidlet og bearbeidet for barn gjennom medier som avis og tv? Åse Marie Ommundsen har undersøkt hvordan temaet ble behandlet i NRKs Supernytt og i avisen Aftenposten Junior.

Studer en sending fra Supernytt. Legg merke til hvilke nyheter sendingen legger mest vekt på, og måten nyhetene blir formidlet på for barna. Diskuter hva som skiller Supernytt-sendingen fra nyheter for voksne, som Dagsrevyen. Hva er likt og hva er ulikt?

Studer et nummer av Aftenposten junior og sammenlikn det med den samme ukens nyhetsformidling på Supernytt. Hvilke nyheter får størst plass i de to mediene den aktuelle uken, og hvilke saker får ikke plass? Diskuter likheter og forskjeller mellom nyhetsformidlingen for barn i de to mediene. Kan ulikhetene forklares ut fra medienes forskjellighet, eller finner dere andre forklaringer?

Figur 10-1 

Traumebearbeiding for barn.

Studer Vidar Kvalshaugs bok Det var en gang en sommer. 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn (2013) eller en annen barnebok som bearbeider traumer. På hvilke måter tenker du boken kan bidra i barns traumebearbeidingsprosess? Hvilken rolle tenker du en voksen formidler kan spille i denne prosessen?

Hvordan kan vi snakke med barn om det som er vanskelig? Velg et tema, for eksempel barn og sorg, døden eller skilsmisse, og let deg frem til hvordan disse temaene behandles for barn i ulike medietekster.

Digitale medier.

Hvordan kan nye medier for barn, som nyhetsavis og tv-nyheter, bidra til å gjøre barn til kritisk bevisste, reflekterte samfunnsborgere? Finn frem til andre, nyere medier for barn, og vis hva disse kan bidra med i barns utvikling og læring. Hva skiller disse mediene fra den tradisjonelle barneboken? Hvordan kan vi lære barna å forholde seg med kritisk bevissthet til de nye mediene?

 

Les videre om barn og mediebruk og barn og traumer. Lenker:

Barn og mediebruk:

http://www.medietilsynet.no/Aktuelt/Nyheter/Her-er-Barn-og-medier-undersokelsene-2014/

http://www.medietilsynet.no/Documents/Barn%20og%20medier-unders%C3%B8kelsene/Rapport_Foreldre_smabarns_mediebruk_2014.pdf

Barn og sorg:

http://www.krisepsyk.no/vanlige-sorgreaksjoner-hos-barn

http://www.nkvts.no/tema/Sider/Sorg-og-sorgreaksjoner.aspx

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Program%20for%20foreldrerettleiing/Temahefte/Sm%C3%A5%20barns%20sorg.pdf

https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/barn-og-unge/krise-og-sorgreaksjoner-hos-barn-og-ungdom/

http://www.sinnetshelse.no/artikler/barn_og_sorg.htm

http://www.vfb.no/no/om_barn_og_psykisk_helse/familie/belastninger_i_familien/nar_noen_i_familien_dor/Sorg+i+familien.b7C_wlvO5w.ips

http://www.sjelesorg.com/sorgreaksjoner.htm

http://krisepsy.netflexcloud.no/media/Sorg_hos_barn_Del_I_Kort-_og_langtidsreaksjoner.pdf

 

 Neste kapittel

Til forsiden

 

 

 

Del dette innlegget