«Når bildeboka ikke lenger er synonymt med småbarnsbok, finner en gjerne mørkere undertoner, større kompleksitet og mer spill med kulturelle referanser.»

- Fra artikkelen «Nå er det nok! – heltinneroller i endring» -

«Det blir ingen fortelling hvis hovedpersonen bare er hjemme og går til hånde i huset.»

- Fra artikkelen «Da ungpikene fikk en fortellerstemme» -

«Det er lett å rette et kritisk blikk mot kulturer som hindrer det frie ord i å komme ut. Men hvor romslige er vi egentlig selv?»

- Fra artikkelen «Stemmerett – hvem har den og hvem tar den? Det tålbare i barne- og ungdomslitteraturen -

«Det er typisk barn å redde verden.»

- Fra «Barneregjeringen» av Aleksander Melli -
Stemme – samfunn

Stemme – samfunn

Hva skjer med barne- og ungdomslitteraturen når kulturen digitaliseres? Parallelt med at ny teknologi lanseres,…

«Å innse at alle barn er ulike – og derfor trenger høyst ulike bøker – er i bunn og grunn et spørsmål om respekt.»

- Guri Fjeldberg i artikkelen «Vold i lesegledens navn» på barnebokkritikk.no 25.4.2013 -