Som litteraturen til en urfolksminoritet, har samisk litteratur en multikulturell posisjon.

- Fra artikkelen «Samisk barnelitteratur – mellom lokal og global kultur.» -

”… det vokser frem et syn nå som påpeker at barn og unge vil vise en større interesse for politikk om de får tilgang til politikkens institusjoner og diskusjoner.”

- Fra artikkelen «Barn som borgere» -
Om kongen

Om kongen

Kongen er en viktig person i barnelitteraturen, der han er den ultimate far som barnet…

”… statens myndigheter bryter grunnlovsbestemmelsen i § 112 hver eneste dag.”

- Fra artikkelen «Jostein Gaarder, forfatterne og grunnlovens § 112» -

”Å delta i et demokratisk valg er en mer verdifull handling enn å pante tusen flasker, lese tusen aviser eller drikke tusen kopper rettferdig kakao”

- Fra artikkelen «GRUNNLOVEN – GRØNNLOVEN – SKJØNNLOVEN» -

De blir et ”Du” for hverandre og derigjennom ansvarliggjør de seg selv og hverandre som medmennesker.

- Fra artikkelen ”Kven har den rettmessige Gud. Eller den rette versjonen av Gud.” -

De fleste barnebøker er som de fleste voksenbøker: De tilhører en bokindustri og utfordrer ingen, ikke engang barn flest.

- Fra artikkelen «Skal barnebokforfatterne være foresatte som skriver?» -