I den norske debatten om barnelitteratur har det vært et ideal at forfattere skriver om noe man tidligere ikke har snakket om.

- fra artikkelen «Om grenseoverskridelser og barnebøker – norske barnebøker i verden» -