«Det er lett å rette et kritisk blikk mot kulturer som hindrer det frie ord i å komme ut. Men hvor romslige er vi egentlig selv?»

- Fra artikkelen «Stemmerett – hvem har den og hvem tar den? Det tålbare i barne- og ungdomslitteraturen -