«Det er typisk barn å redde verden.»

- Fra «Barneregjeringen» av Aleksander Melli -