Ikke bare fra perm til skjerm

Ikke bare fra perm til skjerm

Bøker lever ikke lenger bare som et papirprodukt. Eller, det vil si boka gjør nok det, men fortellingen kan like godt finnes i en app, på scenen eller på film, og kan mottas interaktivt eller passivt om hverandre. Flermodaliteten er i stadig utvikling, og vi vet ikke hvor den nye digitale virkeligheten fører oss, og hvor vi er om få år. Derfor følges utviklingen på flere nivåer og med varierende blikk.

Trykk på en av titlene under, eller her for å se en oversikt over alle artiklene.

Fra NRK: Japanerne jakter på norsk animasjon

Engineering stories? A narratological approach to children’s book apps

Multimedia book apps in a contemporary culture: commerce and innovation, continuity and rupture

Digital, mediert og politisk barne- og ungdomslitteratur

Frå Apan fin (1999) til Hej då, lilla apa! (2008). Bildebok og animasjonsfilm – resepsjon og medieestetikk

Visuelt vendepunkt?

Visuelt, vått og vennskapelig – en boktur på første klasse

Visuelt, vått og vennskapelig – en boktur på første klasse

Interaktiv scenekunst for barn – tyranni eller magi?

Del dette innlegget