Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier

Hva skjer med tekster og lesere når tekstmøter forflyttes mellom bok, filmlerret, tv-skjerm, pc, mobiler og andre medier vi omgir oss med i ulike situasjoner i dag? Blir historiene som fortelles annerledes når vi opplever dem gjennom digitale medier? Og hvordan endres leserens opplevelse? Forskningsprosjektet Barne- og ungdomslitteraturen i et medialisert[1] tekstunivers ved Norsk barnebokinstitutt (NBI) har tatt mål av seg til å finne noen svar på slike spørsmål.

Dagens barn og unge tar i bruk en rekke medier, og ofte beveger de seg sømløst mellom mediene i sin interesse for spennende medierte Jakten på fortellingerfortellinger. Det fører til at vi får nye litterære former, men det får også konsekvenser for den etablerte barne- og ungdomslitteraturen.

Prosjektets problemstilling var: Hvordan inngår barne- og ungdomslitteraturen i vekselspill med mediekulturen, og hvordan bidrar det til estetisk og kulturell endring av barnelitteraturens form, innhold og funksjon?

Les mer om forskningsprosjektet

Disse nettsidene presenterer diskusjonstemaer, oppgaver og tilleggsressurser til de fleste kapitlene i boka Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (red. Elise Seip Tønnessen) som kom ut på Universitetsforlaget i oktober 2014 som et resultat av prosjektet.

En internasjonal forskningspris, IRSCL-prisen, gikk til boka Jakten på forstellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier i 2015.

Les intervju med Elise Seip Tønnessen på www.tekstualitet.no: Barnelitteraturforskning på offensiven, 28.10.2016

Les anmeldelse av Jakten på fortellinger; barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier i International Research in Children’s Literature (IRSCL), Edinburgh University Press 2017

 

Tekstpraksis i mediesamfunnet

Oppgaver og ressurser til kap. 2

TV-julekalender som adaptasjon i flere lag

Oppgaver og ressurser til kapittel 4 i Jakten på fortellinger.

Albert Åberg i alle kanaler

Oppgaver og ressurser til kapittel 5

Skylappjenta i krysspress mellom kulturer

Oppgaver og ressurser til kapittel 6

Teskjekjerringa – konvergens med lang historie

Oppgaver og ressurser til kapittel 7

Mening og handling i bildebok og app

Oppgaver og ressurser til kapittel 8 og 9.

Bearbeiding av 22/7-opplevelsen i tekster og medier

Oppgaver og ressurser til kapittel 10

Ungdomslitteratur om ekstreme tv-erfaringer

Oppgaver og ressurser til kapittel 11

Leseopplevelser med Bukkene Bruse på badeland

Oppgaver og ressurser til kapittel 13

Leseposisjon i bildebøker

Oppgaver til kapittel 14

 

 

 

Les intervju med redaktør og prosjektleder Elise Seip Tønnessen på www.tekstualitet.no: Barnelitteratur på offensiven, 18.10.2016

Les også NBIs artikkelsamling Ikke bare fra perm til skjerm

 
 

[1] Medialisering er betegnelsen Stig Hjarvard (2008) bruker på en prosess i den moderne kulturen som fører til at andre deler av samfunnet blir avhengig av mediene og innretter seg etter deres logikk (fra Ordforklaringer i Jakten på fortellinger).