Skylappjenta i krysspress mellom kulturer

Oppgaver og ressurser til kapittel 6

1. Personlig tilnærming

Listen over igangsettere nedenfor kan brukes for å få fram tilskuernes/elevenes personlige reaksjoner og meninger.

Prøv ut hvordan metodikken kan fungere i forhold til filmen og bildeboka.

Etterpå kan de sitte i smågrupper og diskutere et par av punktene nøyere, for eksempel de to siste punktene.

Til slutt en plenumsdiskusjon i klassen før filmen evt. vises én gang til.

Da jeg så filmen, la jeg merke til..skylappjenta

  • Jeg synes at…..fordi
  • Jeg lurte på…..fordi
  • Jeg likte godt da…..fordi
  • Jeg ble irritert over…..fordi                    
  • Jeg ble skuffet over…..fordi
  • Jeg ble overrasket over…..fordi
  • Jeg syns slutten var…fordi
  • Det gjorde inntrykk på meg at…..fordi

 

Metodikken er nærmere drøftet i boka Inn i teksten – ut i livet  (redigert av M. Lillesvangstu, E.S. Tønnessen og H. Dahll-Larssøn).

 

Sammenlign kvinnerollene (Skylappjenta, mor og bestemor) i filmen. Hvilke forventninger møter Skylappjenta fra sine kvinnelige familiemedlemmer?

 

Eva Bakøy skriver i artikkelen ”Perspektiver på innvandring i tre norskproduserte filmer” at «for å hanskes med stereotypiene må man først kjenne til dem» (Norsk medietidsskrift nr. 2, 2010 s.141). Begrepet brukes ofte i negativ sammenheng. Diskuter hvordan onkelen og Normann kan bli sett på som stereotyper for pakistanere i Norge og nordmenn.

 

I artikkelen «Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?» (Barnboken 36, 2013 [lenke til ]) skriver Hanne Kiil og Elise Seip Tønnessen om Skylappjenta:

«Målgruppa for bildeboka er ifølge forlaget 10-15 år. Filmen appellerer antageligvis også til eldre ungdom.» Diskuter hva det eventuelt er ved filmen som signaliserer at eldre aldersgrupper er tenkt som mottakere.

 

Lenker:

http://tema.deichman.no/node/28

(«Kvinnen – fra kone til individ». Her finner du bl.a. en liste over samtidslitteratur og klassikere som tar for seg kvinnerollen)

Neste kapittel

Til forsiden

 

Del dette innlegget