Teskjekjerringa – konvergens med lang historie

Oppgaver og ressurser til kapittel 7

Konvergens er et begrep som gjerne forbindes med nye digitale medier. Men historier som har vandret på tvers av medier, er ikke et nytt fenomen. Vi finner mange eksempler på det i barneradioens glansperiode på 1950-tallet, da multikunstnerne Torbjørn Egner, Anne Cath. Vestly og Alf Prøysen skapte fortellinger for Barnetimen for de minste som levde videre på papir og etter hvert på film og tv. I Jakten på fortellingen går Anne Skaret tett på leseropplevelsen og undersøker en lesers respons når det litterære universet gjenskapes i stadig nye medier.

Teskjekjerringfortellingene er presentert i en rekke forskjellige medier, også som japanske animasjonsfilmer. Velg én av filmene på følgende lenke og diskuter likheter og forskjeller mellom måten fortellingene blir fortalt på i illustrert bok og som tegnefilm: http://www.youtube.com/results?search_query=teskjekjerringa

 

I Sverige ble det laget en tv-serie om Teskjekjerringa, eller Teskedsgumman, som gikk som julekalender i 1967. Serien ble svært populær. Sammenlign fortellingen “Kjerringa og makaronisuppa” i illustrert bok med andre episode i den svenske julekalenderen med vekt på likheter og forskjeller mellom måten som fortellingene blir fortalt på i de ulike mediene.

Teskjekjerringa

Fritz Røeds skulptur av Teskjekjerringa

Prøysens fortellinger om teskjekjerringa er blitt illustrert av flere illustratører, og Fritz Røeds skulptur av henne har flere likheter med den versjonen av kjerringa som Borghild Rud skaper i sine illustrasjoner. En annen viktig illustratør av fortellingene er Björn Berg, som illustrerte de svenske bokutgivelsene. Sammenlign illustrasjoner av teskjekjerringa laget av Borghild Rud og Björn Berg med vekt på å finne likheter og forskjeller. Diskuter så hvilken betydning illustrasjoner kan ha for litterær karakterisering.

I resepsjonsstudien i kapittel 7 er ett av funnene at barn ikke bare overfører kunnskap om en litterær karakter fra ett medium til forståelsen av samme karakter i et annet medium, men også at barn er i stand til å snakke om sine erfaringer med å erfare og forstå et litterært innhold presentert i ulike medier. Diskuter på hvilke måter man kunne legge til rette for at barn får reflektere over sine erfaringer med å møte et litterært innhold i ulike medier.

 

Lenker:

Temaside om teskjekjerringa: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/teskjekjerringa/

Neste kapittel

Til forsiden

Del dette innlegget