Ungdomslitteratur om ekstreme tv-erfaringer

katniss_everdeen til vinduOppgaver og ressurser til kapittel 11

Unges medieerfaringer dukker opp som i ungdomslitteraturen, både som tematikk og med inspirasjon til nye uttrykksformer. Kjersti Lersbryggen Mørk reflekterer over hvordan bokas skriftlige kommunikasjon kan brukes til samfunnskritikk og refleksjon omkring medienes virkemåte. Hun analyserer Barneregjeringen av Alexander Melli (2008) og trilogien om Dødslekene av Suzanne Collins (2008-2010). I begge tilfeller tar romanene opp i seg erfaringer fra reality-tv, og behandler fenomenet med både kritikk og fascinasjon.

 

1. Dødslekene

Les første kapittel i romanen Dødslekene og se filmens første 15 minutter. Pek på likheter og forskjeller fra bok til film. I boka er Katniss jeg-forteller, og leserne får innblikk i hennes tanker og følelser – hvordan er dette løst i filmen? Studer karakteren Katniss gjennom boka og filmen – hva er hennes egenskaper og hvordan kommer dette til uttrykk? Se også filmstudiearkene til The Hunger Games (1) og Catching Fire (2).

Barneregjeringen_omslag.indd

2. Barneregjeringen

A. ”Jeg er ikke her for å leke politikk”, sier Irene (s. 210). Boris, derimot, dyrker køddingens kunst. Les s. 300-305, der han legger fram sitt forslag til partiprogram. Diskuter de retoriske virkemidlene Boris bruker. Hvilken virkning har Boris sin tale på partikameratene, på leserne – og etter hvert på Småfolkets velgere foran tv-skjermen? Følg karakteren Boris gjennom romanen og beskriv de roller han går inn i.

B. Hvis du skulle lage film eller dataspill av Barneregjeringen – hvilke kjernehendelser ville du tatt med? Velg én av disse hendelse og lag en scene fra en film eller et dataspill. Utarbeid manus og storyboard. For animasjonsfilm og dataspill finnes diverse gratis programvare og veiledning på internett. Se for eksempel notatet ”Dataspill i skolen” (november 2014), utarbeidet av Senter for IKT i utdanningen: http://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/spill_i_skolen_-_sikt-notat_nr_1.pdf.

C. Kunstneren Morten Traaviks forestilling WORK IN PROGRESS! er influert av Barneregjeringen – studer lenkene på Traaviks nettside om prosjektet og finn eventuelle likheter med Aleksander Mellis roman: http://www.traavik.info/index.php/WORK_IN_PROGRESS.html

 

3. Dystopier

Barne- og ungdomslitteraturen kan gå i dialog med samtidens politiske og sosiale spørsmål, blant annet gjennom dystopier (Bradford et al. 2008). Dystopiske fortellinger utforsker gjerne sentrale trekk ved samtiden gjennom forestilte skrekkscenarioer. Sammenlign Dødslekene med klassikere som William Goldings Lord of the Flies (1954) og George Orwells 1984 (1949) – eller med nyere dystopiske ungdomsromaner som Koushun Takamis Battle Royale (1999), Scott Westerfields Uglies (2005) og Ally Condies Matched (2010). Hvilke trekk ved samfunnsutviklingen problematiseres?

4. Mediesamfunnet

Diskuter filosofen Susan Sontags påstand ”voldshelvete er mer underholdende enn sjokkerende for mange mennesker i de fleste moderne kulturer” (2004, s. 89). Les Medietilsynets rapport om barn og medier 2014: http://www.medietilsynet.no/documents/barn%20og%20medierunders%C3%B8kelsene/rapport_barnogmedier_2014.pdf. Bør barnet beskyttes mot eller eksponeres for lidelse? (Kidd 2005). Diskuter om barndommen forsvinner i mediesamfunnet (Postman 1982) og om ”cyberspace has opened up a particular powerful area where age is irrelevant, expertise among the young being legendary” (Rudd 2005).

 

Neste kapittel

Til forsiden

Del dette innlegget